Nendoroid YuruYuri - Toshino Kyoko #479 "Sold Out"

Nendoroid YuruYuri - Toshino Kyoko #479 "Sold Out"

Nendoroid YuruYuri - Toshino Kyoko #479 "Sold Out"

Item# 4571368445544
Price: $0.00
4571368445544-3611
Series: YuruYuri
Made by Good Smile Company