Soul of Chogokin GX-68 Gao Gai Gar "Sold Out"

Soul of Chogokin GX-68 Gao Gai Gar "Sold Out"

Soul of Chogokin GX-68 Gao Gai Gar "Sold Out"

Item# 4543112910233
Price: $0.00
4543112910233-30000
Series: Gaogaigar
Soul of Chogokin
Made By Bandai